Osmose installaties met of zonder opslagtank

         

Installations d'osmose sans ou avec réservoir de stockage

Magneetboor machines en kernboren

Machines de carottage à embase magnétique

Olievrije koelvloeistoffen.

Chloor- en fosforvrije niet emulgeerbare glijbaan- en spindelolie

 

lubrifiants réfrigérants sans huiles et sans solvants.

Spansystemen.

Systèmes de serrage. 

        

 

Welkom op de Web Site van de firma n.v. Verbist Tools & VT-Engineering.  Wij nodigen u uit om ons productengamma aan u voor te stellen.  Daar het voor ons onmogelijk is alles via deze weg kenbaar te maken kan u ons steeds contacteren op onderstaand adres of een vertegenwoordiger vrijblijvend laten langskomen. 

Bienvenue sur le Web Site de la société Verbist Tools s.a & VT-Engineering.  Nous  aimerions vous présenter notre gamme de produits.  Puisque cette gamme est trop détaillée pour ce Web Site, nous vous demandons de nous contacter à l'adresse sousmentionnée pour de plus amples informations ou de demander la visite d'un représentant.

Welcome to the Web Site of the company Verbist Tools & VT-Engineering.  We have the pleasure to present you our range of products.  With this Site you have already an idea of our range of products.   However it is impossible to us to present everything because of this extensive range.  Please contact us for more information or ask our representative to visit your company.

                                                           

0032(0)15620072                                     0032(0)15614430

 

                                                                                

Tervuursesteenweg 519B                      info@verbist-tools.be
1982 Elewijt     Belgium (Europe)         info@vt-engineering.be

       

 

Last Update: 22.02.2019